pozyczkahipoteczna.jpg

  •  maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej 400.000 PLN
  •  korzystny okres spłaty
  •  brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
  •  brak opłat za wcześniejszą spłatę
  •  szybka decyzja kredytowa
  •  prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu: 2,50 %

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!    

 

Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu 180.000,00 zł, dla umowy z dnia  02.01.2020r. na okres 120 miesięcy, ze zmiennym oprocentowaniem nominalnym 7,71% w stosunku rocznym. RRSO wynosi  9,72%. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 259.867,70 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 79.867,70 zł, na który składają się: odsetki od kredytu w wysokości  69.722,70 zł, prowizja przygotowawcza 2,5 % tj. 4.500,00 zł., koszty prowadzenia rachunku ROR 1.920,00 zł., koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu(od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczna w wysokości 344,00 zł.),łącznie - 3.440,00 zł. za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 320.000,00 zł., koszt przelewu z rachunku kredytowego - 6,00 zł., koszt ustanowienia i wygaśnięcia (zwolnienia) prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu  z wyjątkiem opłat sądowych i kosztów notarialnych – opłata za wniosek o wpis hipoteki -55,00 zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej - 40,00 zł., weksel własny in blanco – 40,00 zł., pełnomocnictwo do ROR - 70,00 zł., opłata  za wykreślenie wpisu hipoteki – 55,00 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych – 19,00 zł., Raty malejące: równe raty kapitałowe w okresie kredytowania i odsetki naliczane od kwoty zadłużenia. Pierwsza rata w wysokości 2.374,50 zł.

*Do wyliczenia składki przyjęto założenie ubezpieczenia oferowanego przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z której do oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie co spowoduje zmianę RRSO.W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.


 

Pożyczka hipoteczna

 
  • Pożyczka pieniężna w złotych udzielana osobom fizycznym.
  • Na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, której zabezpieczeniem jest hipoteka.
  • Nie określa się celu przeznaczenia pożyczki hipotecznej.
Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi: 400.000,00 zł