_

KREDYT MIESZKANIOWY

 • korzystny okres spłaty
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę,
 • szybka decyzja kredytowa
 • prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu: 2,50 %

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu 254.000,00 zł, dla umowy z dnia 07.10.2021 r. na okres 280 miesięcy, ze zmiennym oprocentowaniem nominalnym 2,74% w stosunku rocznym. RRSO wynosi  3,68 %. Całkowita kwota do zapłaty wynosi  354.231,86 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 100.231,86 zł, na który składają się: odsetki od kredytu w wysokości 81.288,66 zł, prowizja przygotowawcza 2,5 % tj. 6.350,00 zł koszty prowadzenia rachunku ROR - 4.760,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczna w wysokości 314,00 zł*), łącznie 7.536,00 zł, za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 317.500,00 zł, koszt przelewu z rachunku kredytowego przy założeniu, że wypłata nastąpi jednorazowo 8,20 zł,  koszt ustanowienia i wygaśnięcia (zwolnienia) prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu –  oplata za wniosek o wpis hipoteki 57,00 zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 42,00 zł, weksel własny in blanco  42,00 zł, pełnomocnictwo do ROR  72,00 zł, opłata za wykreślenie wpisu hipoteki - 57,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych – 19,00 zł. Raty malejące: równe raty kapitałowe w okresie kredytowania i odsetki naliczane od kwoty zadłużenia. Pierwsza rata w wysokości 1.290,21 zł.

* Do wyliczenia składki przyjęto założenie ubezpieczenia oferowanego przez Generali T.U.S.A. z której oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie, co spowoduje zmianę RRSO. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonywanego przez Bank Spółdzielczy w Wieleniu.


Kredyt mieszkaniowy

Przeznaczony na:
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  z rynku wtórnego
 • zakup własnościowego  spółdzielczego prawa do lokalu  mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego lub pierwotnego
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem
 • zakup/wykup nieruchomości od miasta gminy, spółdzielni mieszkaniowej
 • wykup mieszkań zakładowych
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy
 • zakup działki budowlanej
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele  mieszkalne (strych, suszarnia)
 • zakup garażu/miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem
 • remont lub modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • spłatę kredytu mieszkaniowego  w innym banku na wyżej wymienione cele
 • cel dowolny - łącznie  z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania
Maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 600.000,00 zł.

_