• 800.jpg
 • bezpieczestwo_1920x500.jpg
 • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
 • idsgb14.jpg
 • mb11.jpg
 • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
 • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

Rachunek może być otwarty jako:

 • rachunek indywidualny – rachunek prowadzony dla jednego posiadacza
 • rachunek wspólny – rachunek prowadzony dla kilku posiadaczy, zwanych współposiadaczami

 Rachunek może być otwarty i prowadzony dla:

 • klienta indywidualnego
 • SKO
 • lub PKZP

Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się poprzez składanie zleceń płatniczych:

I. w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:

 • polecenia przelewu
 • polecenia przelewu wewnętrznego
 • polecenia przelewu w walucie obcej
 • przy użyciu karty
 • zlecenia stałego
 • polecenia zapłaty

II. w formie gotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:

 • wpłaty/wypłaty gotówki, po okazaniu dokumentu tożsamości
 • przy użyciu karty

Posiadacz rachunku może złożyć w placówce Banku prowadzącej rachunek dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach, zgodnie z którą zobowiąże Bank do dokonania – po jego śmierci – wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanej przez niego osobie lub wskazanym osobom.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzania rachunków bankowych dla klientów indywidulanych

Załącznik 1 - Express Elixir

Załącznik 2 - Instrumenty płatnicze

Załącznik 3 - Bankowość elektroniczna 

Załącznik 4 - Moje Dokumenty 

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat TOP KONTO 

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzania rachunków bankowych dla klientów indywidulanych od 1.06.2024 r. 

 

PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

Bank Spółdzielczy w Wieleniu realizuje również proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.2011 o usługach płatniczych (z późn. zm.)

 

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

więcej

_

 
Masz pytanie?