• 800.jpg
 • bezpieczestwo_1920x500.jpg
 • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
 • idsgb14.jpg
 • mb11.jpg
 • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
 • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

Karta jest instrumentem płatniczym, przy użyciu którego posiadacz rachunku lub użytkownik karty w kraju, a w przypadku kart międzynarodowych za granicą, może dysponować środkami na rachunku.

 Placówka Banku wydaje następujące karty:

 • z funkcją zbliżeniową: MasterCard  Business Paypass, Visa Business Electron payWave

Dysponowanie środkami na rachunku może odbywać się w drodze dokonywania operacji gotówkowych lub bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych lub innych czynności określonych w umowie o kartę lub regulaminie - w punktach akceptujących kartę oznaczonych logo tożsamym z umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty.

 Operacji gotówkowych, polegających na wypłacie środków pieniężnych przy użyciu karty, dokonuje się w:

 • kasach banków, bankomatach lub terminalach POS
 • innych urządzeniach, akceptujących kartę i umożliwiających wypłatę środków pieniężnych
 • punktach handlowo-usługowych umożliwiających skorzystanie z usługi cash back - Posiadacze jednorazowo podczas zakupów mogą wypłacić nawet do 1 000,- zł

 Operacji bezgotówkowych dokonuje się w:

 • terminalach POS
 • bankomatach
 • innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych lub
 • internecie

 

Zastrzeganie kart

Karta może zostać zastrzeżona przez:

 • Bank - zgodnie z postanowieniami
 • posiadacza rachunku lub użytkownika karty

Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty wydane do rachunku 

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty, lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz karty/użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne.

Zastrzeżenia można dokonać u agenta rozliczeniowego Banku, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, pod numerami telefonów:

 • tel. (22) 515-31-50 
 • tel. (48) 828-828-828

0wszystkie rozmowy są nagrywane.

Zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.

 

Usługa 3D Secure

Dowiedz się więcej o bezpiecznych płatnościach w internecie z usługą 3D Secure na www.sgb.pl/3d-secure. Bank Spółdzielczy w Wieleniu oferuje aplikację „Nasz Bank”. Zamiast aplikacji „SGB Mobile” pobierz aplikację „Nasz bank”.

 

Płatności Mobilne

Płatności mobilne są jeszcze prostsze. Nie musisz nosić przy sobie „plastiku”. Nie musisz więc używać i zapamiętywać PIN-u. Płatność potwierdzasz w aplikacji. Kartę zastępuje smartfon, smartwatch lub opaska – urządzenie, które zawsze masz przy sobie. Portfelem cyfrowym możesz płacić nawet kiedy plastik karty nie został aktywowany. Transakcje są silnie uwierzytelniane, czyli tak bezpieczne, jak z użyciem PIN-u. Kiedy dodajesz kartę do cyfrowego portfela, jej numer zostaje zastąpiony przez wirtualny ciąg cyfr – tzw. token. Sklep nie ma więc dostępu do rzeczywistych danych karty, nie jest mu udostępniany jej numer.

Wszystkie zakupy są całkowicie poufne.

Dowiedz się więcej o naszych płatnościach mobilnych na www.sgb.pl/mobilne. Bank Spółdzielczy w Wieleniu oferuje aplikację „Nasz Bank”. Zamiast aplikacji „SGB Mobile” pobierz aplikację „Nasz bank”.

więcej

_

 
Masz pytanie?