• 500_1920x500.jpg
 • bezpieczestwo_1920x500.jpg
 • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
 • idsgb14.jpg
 • mb11.jpg
 • rubi.jpg
 • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
 • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

KREDYTY

 • kredyty obrotowe
 • kredyty inwestycyjne

Kredyt obrotowy przeznaczony  na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą

 • w rachunku bieżącym
 • w rachunku kredytowym

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę.

 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW 

STAWKI WIBOR

więcej

_