• 800.jpg
  • bezpieczestwo_1920x500.jpg
  • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
  • idsgb14.jpg
  • mb11.jpg
  • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
  • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

_

Informacje ogólne dotyczące EURO-FATCA (CRS)

Bank pragnie poinformować, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. ( DU z 2017 poz. 648)  o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (do której zobowiązała się Polska) Bank jest zobowiązany do weryfikacji przesłanek mogących wskazywać, iż Klienci Banku są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska.

 W świetle przepisów EURO – FATCA Klienci, którzy otworzyli  po 01.05.2017r lub otworzą m.in.: rachunki bieżące, pomocnicze, lokaty terminowe, będą zobowiązani do wypełnienia formularza tzw. Oświadczenia CRS: 

 Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 1 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

Ponadto jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dotychczasowych klientów stwierdzone zostanie występowanie przesłanek mogących wskazywać na kraj rezydencji podatkowej innej niż Polska, Klient Banku może zostać poproszony o wypełnienie w/w stosownego formularza.

 

 

więcej

_

 
Masz pytanie?