• 300_1920x500.jpg
  • 1920x500.png
  • Do_STU_bez_PINU_1920x500.jpg
  • SGB_przelew_natychmiastowy_24_7_1920x500.jpg
  • SGB_uslugi_walutowe_1920x500.jpg

 Konto dedykowane jest osobom fizycznym. Klienci korzystający z tego produktu otrzymują: 

  • prowadzenie rachunku w walucie wymienialnej euro za 16 zł bez wymogu utrzymania minimalnego salda, konieczności miesięcznych wpływów oraz brak wymogu korzystania z innych produktów bankowych,
  • możliwość korzystania z karty bankowej,
  • bezpieczeństwo pieniędzy poprzez gwarancje BFG.

 

W celu uzyskania dokładnych informacji zapraszamy do kontaktu z Bankiem.

Informujemy, że w związku z modernizacją strony internetowej

Banku Spółdzielczego w Wieleniu mogą ulec zmianie odnośniki (linki) zapisane wcześniej przez Klientów.

Panel logowania do Internet Bankingu pozostaje bez zmian: https://online.bswielen.pl/