Zarząd Banku Spółdzielczego w Wieleniu 

 Anna Szafranek 

 - Prezes Zarządu 

  Maria Drzewiecka 

 - Wiceprezes Zarządu 

  Ida Sikora 

 - Członek Zarządu

 

 

Rada Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wieleniu  

  Jan Helwich 

 - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Danuta Waroś 

 - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Jacek Duczyński 

 - Sekretarz Rady Nadzorczej

  Krystyna Forbrich 

 - Członek Rady Nadzorczej

  Urszula Sikorska 

 - Członek Rady Nadzorczej

  Wiesław Helak 

 - Członek Rady Nadzorczej

  Zbigniew Walczak 

 - Członek Rady Nadzorczej