Informujemy, iż z dniem 20 maja 2019 roku
oferujemy przelewy natychmiastowe

EXPRESS ELIXIR

umożliwiające realizację przelewu pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach będących uczestnikami systemu, w czasie liczonym w sekundach. Usługa oferowana jest przez 7 dni w tyg, 24 godziny na dobę. 

Przelewy natychmiastowe realizowane są wyłącznie w złotych.

Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego ustalona jest na poziomie 5 000 złotych. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej KIR S.A. (www.expresselixir.pl).