Spółdzielcza Grupa Bankowa 
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Oferta dla klientów
indywidualnych
rachunki
kredyty
lokaty
 Oferta
 dla firm
 i instytucji
   rachunki | lokaty | kredyty | konta walutowe
  Oferta dla rolników
     rachunki i kredyty

Kredyt w rachunku płatniczym

Kredyt przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR.

Produkt ten umożliwia klientom korzystanie ze środków pieniężnych na poczet wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia, emerytury bądź renty.

 Możliwość korzystania z kredytu przez okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

 

Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu  4.477,78 zł., dla umowy z dnia 02.01.2018r. na okres 33 miesięcy, ze stałym oprocentowaniem nominalnym 9,99 % w stosunku rocznym. RRSO wynosi 23,13 %. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 5.867,02 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1.545,97 zł, na który składają się: odsetki od kredytu w wysokości 781,91 zł., prowizja przygotowawcza 3,5 % tj. 156,72 zł., prowizja za coroczne odnowienie 3%  tj. 537,33 zł., oraz koszt zabezpieczenia kredytu – weksel własny in blanco 30,00 zł., pełnomocnictwo do ROR 40,00 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2018 r.


 

Stawki WIBOR, stopy procentowe

Oprocentowanie kredytów