Spółdzielcza Grupa Bankowa 
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Oferta dla klientów
indywidualnych
rachunki
kredyty
lokaty
 Oferta
 dla firm
 i instytucji
   rachunki | lokaty | kredyty | konta walutowe
  Oferta dla rolników
     rachunki i kredyty

Oferujemy konta dla:

 • przedsiębiorstw państwowych
 • spółdzielni
 • spółek prawa handlowego
 • samorządów terytorialnych
 • stowarzyszeń, związków zawodowych i fundacji
 • partii politycznych
 • jednostek badawczo-rozwojowych
 • kościelnych osób prawnych
 • spółek cywilnych
 • osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą
 • wspólnot mieszkaniowych

 

W zależności od charakteru operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunku, Bank może prowadzić dla klienta następujące rachunki:

 • rachunek bieżący
 • rachunek pomocniczy

 

Rachunek bieżący umożliwia w szczególności:

 • przechowywanie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym
 • korzystanie z kart
 • korzystanie z usług bankowości elektronicznej
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku zgodnie z odrębnie określonymi warunkami.

 

Rachunek pomocniczy

służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku  na wyodrębnione cele, np. fundusz socjalny oraz przeprowadzania określonych rozliczeń finansowych.

Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się  poprzez składanie zleceń płatniczych:

 • w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji
 • polecenia przelewu
 • polecenia przelewu wewnętrznego
 • polecenia przelewu w walucie obcej
 • przy użyciu karty
 • zlecenia stałego
 • polecenia zapłaty
 • realizacji czeku rozrachunkowego
 • w formie gotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji
 • wpłaty/wypłaty środków, po okazaniu dokumentu tożsamości
 • przy użyciu karty
 • realizacji czeku gotówkowego

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

 

Sprawdź promocje - skorzystaj z konta "Wiele za nie wiele" ! 

wielezaniewiele.jpg