Spółdzielcza Grupa Bankowa 
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Oferta dla klientów
indywidualnych
rachunki
kredyty
lokaty
 Oferta
 dla firm
 i instytucji
   rachunki | lokaty | kredyty | konta walutowe
  Oferta dla rolników
     rachunki i kredyty
Karta jest instrumentem płatniczym, przy użyciu którego posiadacz rachunku lub użytkownik karty w kraju, a w przypadku kart międzynarodowych za granicą, może dysponować środkami na rachunku.

Sprawdzaj na bieżąco promocje kart płatniczych w zakładce -------> Promocje Banku

 

 

Placówka Banku wydaje następujące karty:

 • z funkcją zbliżeniową: MasterCard  Business Paypass, Visa Business Electron payWave
 • bez funkcji zbliżeniowej: Visa Business Electron

Dysponowanie środkami na rachunku może odbywać się w drodze dokonywania operacji gotówkowych lub bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych lub innych czynności określonych w umowie o kartę lub regulaminie - w punktach akceptujących kartę oznaczonych logo tożsamym z umieszczonym na awersie i / lub rewersie karty.


Operacji gotówkowych, polegających na wypłacie środków pieniężnych przy użyciu karty, dokonuje się w:

 • kasach banków, bankomatach lub terminalach POS;
 • innych urządzeniach, akceptujących kartę i umożliwiających wypłatę środków pieniężnych;
 • punktach handlowo-usługowych umożliwiających skorzystanie z usługi cash back,
  - Posiadacze jednorazowo podczas zakupów mogą wypłacić nawet do 300,- zł

 

Operacji bezgotówkowych dokonuje się w:

 • terminalach POS
 • bankomatach
 • innych urządzeniach akceptujących kartę i umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych lub internecie.

 

Zastrzeganie kart

Karta może zostać zastrzeżona przez:

 • Bank - zgodnie z postanowieniami
 • posiadacza rachunku lub użytkownika karty
 Na wniosek posiadacza rachunku Bank może zastrzec
wszystkie karty wydane do rachunku

www.zastrzegam.pl

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty, lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz karty / użytkownik karty powinien niezwłocznie telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne.

Zastrzeżenia można dokonać u agenta rozliczeniowego Banku, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, pod numerami telefonów:

 • z kraju – tel. (22) 515-31-50
 • z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50

wszystkie rozmowy są nagrywane.

Zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty, powodując niemożliwość dalszego posługiwania się kartą.

Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.

 

Rejestracja kart w Systemie 3DSecure

3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzona jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet. 

Zarejestruj kartę tutaj.